پیش بینی مسؤلانه

کاربران محترم پیش بینی

 

این سایت جهت سرگرمی بنا شده است و اگر قصد در کسب درآمد دارید این سایت هیچ گونه مسوولیتی در قبال نیت شما در این سایت را ندارد.

 

لطفا در پیش بینی، مسوولانه شرط بندی کنید و مسوولیت خود را در شرط بپذیرید.

 

سایت پیش بینی همواره سعی در ایجاد فضایی عادلانه در شرط بندی  دارد. حتما قبل از شرط قوانین سایت را مطالعه فرمایید.