مسدود کردن کاربری

بازی مسئولانه

 

ما شرط بندی را به عنوان یک تجربه لذت بخش و سرگرم کننده می دانیم. متأسفانه، ما می دانیم که برای برخی افراد می تواند یک سرگرمی بی ضرر نباشد و تبدیل به یک مشکل شود. بازی مسئولانه به عمل درگیر شدن در شرط بندی اشاره دارد به نحوی که پیامدهای نامطلوب بالقوه ای را که می تواند بر افراد و جامعه داشته باشد به حداقل برساند. این شامل درک و پرداختن به خطرات مرتبط با شرط بندی و در عین حال ترویج شیوه های شرط بندی ایمن و سالم است. برای اطمینان از تجربه ای سرگرم کننده و در عین حال ایمن برای لذت بردن رایگان بازیکنانمان، ما چندین گزینه شرط بندی مسئولانه مانند تعیین محدودیت برای واریزی ها ،مهلت پایان و خود مسدود سازی ارائه می دهیم.

 

با استفاده از گزینه های پیشنهادی بازی مسئولانه، بازیکنان می توانند زمان و هزینه ای را که صرف بازی های آنلاین می کنند، کنترل کنند. مسئولیت شخصی فردی نقش مهمی در استفاده از ابزار شرط بندی مسئولانه ای که ما ارائه می دهیم ایفا می کند.