5% شارژ اضافه رمز ارز

"شارژ اضافه هر بار واریز رمز ارز"

"با هر بار واریز از طریق رمز ارز ها 5% درصد شارژ اضافه دریافت کنید"

شرایط دریافت:

این شارژ اضافه به صورت خودکار و یا از طریق نرخ به اکانت شما اضافه می گردد.

شرایط استفاده:

مبلغ شارژ اضافی را می توان بدون محدودیت در همه ورزش ها، کازینو، کازینو زنده و بازی های سریع استفاده کرد.