پیش بینی مسؤلانه

کاربران محترم پیش بینی

این سایت جهت سرگرمی بنا شده است و اگر قصد در کسب درآمد دارید این سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال نیت شما در این سایت را ندارد.

لطفا در پیش بینی، مسئولانه شرط بندی کنید و مسئولیت خود را در شرط بپذیرید.

سایت پیش بینی همواره سعی در ایجاد فضایی عادلانه در شرط بندی  دارد. حتما قبل از شرط قوانین سایت را مطالعه فرمایید.