10% بازگشت نقدی روزانه اسلات

بازگشت نقدی اسلات

"10%  بازگشت نقدی روزانه ویژه اسلات‌ها"

قوانین و مقررات بازگشت نقدی اسلات:

مبلغ بازگشت نقدی معادل 10% از اختلاف برد و باخت شما در بازه زمانی مشخص در بخش اسلات‌ها است.

حداقل مبلغ بازگشت نقدی: 10.000 تومان در روز

حداکثر مبلغ بازگشت نقدی: 5.000.000 تومان در روز

بازی‌های واجد شرایط دریافت بازگشت نقدی: تمامی اسلات‌ها

بازه زمانی محاسبه : ساعت 3 صبح تا ساعت 3 صبح روز بعد

بازه زمانی واریز : ساعت 2 صبح

تنها شرط‌های با مبلغ واقعی در بازگشت نقدی محاسبه می‌شوند، بنابراین شرط‌های بسته شده با بونوس و شرط‌های رایگان شامل این پیشنهاد نخواهند شد.

بازگشت نقدی به صورت روزانه  محاسبه و به صورت مبلغ واقعی به موجودی حساب کاربری شما افزوده می‌شود.